OPINIÓ, TIPS

El test de Lüscher per esbrinar la nostra personalitat

El test dels colors de Lüscher és un experiment que es va idear l’any 1948 i és un tipus de qüestionari on podràs saber algunes característiques de la teva personalitat. Actualment, alguns psicòlegs pensen que no és efectiu, però a vegades s’utilitza en entrevistes laborals per saber com el candidat afronta l’estrès i altres dificultats.

Per començar, hi ha una tauleta amb vuit colors diferents – blau, verd, vermell, groc, violeta, marró, gris i negre- i l’única tasca que has de fer és ordenar els colors per ordre de preferència personal. Llavors les respostes s’anoten i el professional (normalment un psicòleg) s’encarrega d’interpretar tot el que hem fet: el temps que hem trigat, les vegades que hem canviat l’ordre, els dubtes, etc.

Un cop hem ordenat els colors, és el moment d’interpretar la nostra puntuació. És important recordar que aquest test no és totalment efectiu, per la qual cosa no es pot utilitzar per assenyalar un problema, només presenta característiques de la personalitat.

BLAUVERMELL
Si el color blau és el primer o segon número, representa desitjos d’equilibri i d’harmonia. En el cas que aquest color estigui el tercer o quart lloc en el nostre ordre, vol dir que aquests desitjos d’equilibri han estat assolits. Un lloc més baix es pot interpretar com la impossibilitat d’arribar a l’harmonia.Si el vermell està en les primeres posicions, pot ser el reflex de desitjos d’activitat.
Si aquest color està en tercera o quarta posició, vol dir que la nostra activitat és efectiva. És a dir, estem fent tot el que desitjaríem fer. En canvi, si el vermell ocupa el cinquè o sisè lloc, és possible que la nostra activitat estigui frenada.
GROCVERD
El groc és el color de l’optimisme, com més alt estigui a les nostres preferències millor, així representen l’afrontament als problemes amb més alegria i no amb pessimisme.Segons Lüshcer, el verd està relacionat amb l’autoafirmació, com més alt estigui aquest color, més adaptats estarem en el nostre entorn. D’altra banda, si el verd és ubicat en un nombre baix, és possible que tinguem problemes relacionats amb la dependència.

Els següents colors són els negatius, per tant, si els has ubicat als primers llocs, pot significar problemes d’afrontament a les dificultats.

NEGREVIOLETA
Si el negre ocupa les primeres posicions, és senyal de desitjos d’agressivitat i enfrontament.
Si hem decidit posar el negre en els llocs tres o quatre, és probable que estiguem exercint agressivitat. En canvi, unes posicions inferiors pot significar rebuig de l’agressió.
Si el color violeta l’hem posicionat com a primer o segon, pot reflectir vanitat, però, unes posicions més avall és símbol de sensibilitat.
Si el violeta ocupa la posició cinc o sis, és senyal d’empatia, però, si ocupa els últims llocs, pot representa falta d’ella.

MARRÓGRIS
El marró està relacionat amb els desitjos de satisfer les nostres necessitats corporals, com més avall estigui a les nostres preferències més repressió.El gris és el color de la neutralitat. Si ocupa el primer o segon lloc en la nostra elecció, vol dir que tenim grans desitjos de neutralitat. En el cas que aquest color ocupi les últimes posicions, pot significar que reprimim i, fins i tot, rebutgem la neutralitat.

Seria molt interessant que ens comentessis els pros i els contres que trobes en el seu ús. T’animes a explicar-nos-ho en els comentaris?

Tota aquesta informació sobre el test de Lüscher, l’hem trobat a diferents webs:

https://www.psicologia-online.com/el-test-de-los-colores-de-luscher-4035.html

http://www.psicotecnicostest.com/testdepersonalidad/TestdeMaxLuscherotestdeloscolores.asp?TIP_2=Test%20de%20Max%20L%FCscher%20o%20test%20de%20los%20colores&TIP_1=Test%20de%20Personalidad

https://psicologiaymente.com/personalidad/test-luscher

https://www.gestion.org/el-test-de-luscher-en-seleccion-de-personal/

Comentaris tancats.